Športová masáž

Športová masáž

Športová masáž

História masáže: Dá sa povedať, že Gréci ako prví využívali tento druh masáže, a to na Olympijských hrách. Používali ju hlavne preto, aby určitý bojovník bol rýchlejší a obratnejší (lebo mal rýchlo uvoľnené svalstvo).

Podstata masáže: Táto masáž sa robí na podobnom princípe ako klasická masáž. No sú tam určité rozdiely. Používa sa hlavne pri športovcoch. Podstatou športovej masáže je veľmi rýchle odstránenie škodlivín z organizmu, za pomoci rýchlejších a silnejších pohybov, ako pri klasickej masáži. Týmto sa dosiahne to, že športovec je uvoľnený a môže podávať lepšie športové výkony.

Účinky masáže

  • odstránenie splodín metabolizmu
  • zlepšenie toku krvi
  • lepšia fyzická aktivita